Activiteit 8 – Blinddoekje

Activiteit 7 – Wat is er anders?
28 februari 2021
Activiteit 9 – Allemaal marionetten
4 maart 2021
Laat alles zien

Activiteit 8

Blinddoekje

Leerdoel:

De kinderen kunnen geblinddoekt en op de tast de houding van een ander beschrijven aan derden.

Waar?

In het speel- of klaslokaal.

Hoe?

Herhaal de activiteit regelmatig in groepjes.

Observatiepunten:

  • Kan de leerling op de tast de houding van een ander omschrijven met begrippen als zitten, liggen en staan?
  • Kan de leerling daarbij de lichaamsdelen correct benoemen met gebruik van begrippen als elleboog, linkerarm en rechtervoet?

Materiaal:

  • blinddoek of masker.

 

Toelichting bij de activiteit:

  • De kinderen zitten in een kring. Twee kinderen komen in de kring staan. Eén krijgt een blinddoek voor, de andere neemt een houding aan. Breng de geblinddoekte kleuter naar het kind dat in een bepaalde houding staat of zit. Een kind dat door de houding moeite heeft met het evenwicht, moet misschien ondersteund worden. Besteed veel aandacht aan deze introductie door voordoen en hardop denken, zodat de kinderen weten wat de bedoeling is.
  • Het kind met de blinddoek om loopt om het andere kind heen en tast af hoe die staat, ligt of zit, en welke stand de lichaamsdelen ten opzichte van elkaar innemen. Om zijn gedachten te kunnen bepalen en te kunnen onthouden wat hij ontdekt heeft, mag hij hardop vertellen wat hij voelt.
  • Het is de bedoeling dat hij het zó beschrijft, dat de toekijkende kinderen het daarmee eens zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ik voel dat het kind laag is, ik voel de billen op de grond, het kind zit. Het houdt zijn linkerarm omhoog’. De toeschouwers mogen hun vinger opsteken als ze iets willen aanvullen of veranderen.
  • Vooral bij de eerste keren kun jij suggesties doen en de uitingen uitbreiden om zodoende de omschrijvingen preciezer te maken.
  • Als er twee volwassenen aanwezig zijn, kan het voor de kinderen inspirerend zijn om samen de eerste sessie voor je rekening te nemen.
  • Voor kinderen waarvoor de activiteit te moeilijk blijkt, kan gestart worden zonder blinddoek, totdat ze begrijpen wat er van hen verwacht wordt.
  • Sluit af met een gezamenlijke opdracht. De kinderen sluiten de ogen. Geef klassikaal opdrachten als: ‘Zet allemaal een stap naar voren. Ga op je tenen staan. Raak je neus aan. Raak je linkeroor aan’, etc.

 

 

Tilburg, januari 2021
Erica Ritzema

 

Downloaden Activiteit 8 – Blinddoekje

-> ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

 

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *