Activiteit 19 – Ons poppenhuis

Activiteit 18 – Kijken en onthouden
28 maart 2021
Activiteit 20 – Nog eens links-rechts
1 april 2021
Laat alles zien

Activiteit 19

Ons poppenhuis

 

Leerdoel:

De kinderen kunnen een opstelling van voorwerpen nabouwen op een andere plaats en de opstelling beschrijven met behulp van plaatsbegrippen (naast – in – op – aan – om – onder – links van – rechts van – bij – tegen – tussen – middenin – in het midden – aan de kant – voor – voorin – achter – achterop – achterin – achteraan – vlakbij – dichtbij – ver weg – weg – terug – schuin achter – schuin – schuin voor – scheef.)

Waar?

In het klaslokaal

Hoe?

Voer de activiteit uit met twee kinderen. Als voorbereiding of verwerking kunnen twee kinderen twee gelijke poppenkamers knippen en plakken. Bij deze activiteit is Intensieve begeleiding en nabespreking noodzakelijk.

Observatiepunten:

  • Kan het kind een opstelling van voorwerpen nabouwen
  • Kan het kind daarbij plaatsbegrippen correct gebruiken.

Materiaal:

  • twee gelijke stellen poppenhuismeubels en twee als poppenhuis bruikbare dozen of twee identieke poppenhuizen.

Toelichting bij de activiteit:

  • Benoem twee kinderen als prinsessen/prinsen. Vertel dat ze beiden precies dezelfde meubels hebben gekocht. Nu moeten deze meubels een plaats in de kamer krijgen. De kamers zijn in dit spel twee dezelfde poppenhuiskamers of twee gelijke dozen die daarvoor speciaal zijn klaargemaakt. De dozen staan niet naast elkaar, zodat prinses 2 een stukje moet lopen om in de kamer van prinses 1 te kunnen kijken.
  • Eén prinses zet iets in de kamer. De andere prinses zet hetzelfde meubelstuk precies op dezelfde plaats neer in haar kamer. Prinses 2 kijkt steeds naar de kamer van prinses 1. Het is dus de bedoeling dat één kind de kamer inricht en dat de ander het precies nadoet. Het kind dat na bouwt, verwoordt steeds wat het heeft gezien om het beter te kunnen onthouden.
  • Wissel de rollen, nabouwen is moeilijker.
  • Plaats de dozen later ook in een andere positie, bijvoorbeeld door ze een halve slag te draaien. Bespreek na elke uitvoering kort het resultaat met de twee kinderen.

 

Downloaden van alle activiteiten:  -> ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

 

Tilburg, maart 2021
Erica Ritzema

 

 

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *