Activiteit 17 – Waar ben ik langsgegaan?

Activiteit 16 – Wat moet je doen?
24 maart 2021
Activiteit 18 – Kijken en onthouden
28 maart 2021
Laat alles zien

Activiteit 17

Waar ben ik langsgegaan?

Leerdoel:

De kinderen kunnen een route beschrijven aan de hand van markante punten en maken daarbij gebruik van begrippen die richting aangeven.

Waar?

In het lokaal.

Hoe?

Dit is een klassikale activiteit waarin individuele opdrachten worden uitgevoerd en verwoord. Dit spelletje kan het beste meerdere keren herhaald worden.

De route start telkens vanuit de positie van het kind en dus niet vanuit de positie van een ander. Uitgaan van de positie van een ander zou je eventueel wel aan kunnen bieden als moeilijkere vorm van het spel (vergelijk activiteit 16).

Observatiepunten:

  • Kan het kind een route lopen en daarbij markante punten aanwijzen en benoemen?
  • Kan het kind die route correct verwoorden met begrippen die richting aanduiden?

Materiaal:

  • kleurige blokjes, vlaggetjes of memoblaadjes

Toelichting bij de activiteit:

  • Zowel de kinderen als jij zelf zitten op een stoel of op de grond. Geef zelf een voorbeeld van de activiteit die de kinderen direct zelf gaan uitvoeren: sta op van je stoel, loop naar het raam en tik dat aan. Loop dan naar het aanrecht en tik dat ook aan. Loop dan naar het verfbord en tik dat aan. Ga weer op je stoel zitten.

(natuurlijk zul je bovenstaand voorbeeld aan moeten passen aan de situatie in jouw lokaal).

  • Vraag aan de kinderen: Wat heb ik gedaan? Hoe ben ik gelopen? Waar ben ik langs gekomen? Kan iemand mij nadoen? Laat een kind jouw route nalopen. Daarna mogen anderen een nieuwe route lopen. Bespreek de route telkens op dezelfde manier na.
  • In het bovenstaande voorbeeld worden drie markante punten aangetikt. De opdracht kun je zo nodig vereenvoudigen door slechts twee punten aan te tikken.
  • Kinderen die de route niet kunnen beschrijven, mogen die nog eens nalopen. Laat zo’n kind hardop verwoorden hoe het loopt.
  • Wanneer een kind de route niet kan onthouden, kun jij gelijktijdig met het aantikken ook een blokje achterlaten zodat het kind de route kan reconstrueren. Als het juist goed gaat, kan het aantikken wegblijven. De kinderen onthouden en benoemen dan zelf de markante punten
  • Kinderen noemen aanvankelijk de gemarkeerde punten misschien in een willekeurige volgorde op, maar dat is niet erg. Jij kunt dan ondersteuning bieden met begrippen als ‘eerst’, ‘daarna’ en ‘dan’.
  • Een variatie in fantasievorm zou het volgende kunnen zijn: vertel over de jager van Roodkapje die veel wegen naar het huisje van oma kent. Vervolgens ontdekken de kinderen om de beurt een nieuwe weg door het bos. Daarna mogen ze de verschillende routes verwoorden. (tip: regel een jagershoedje).

 

 

Downloaden van alle activiteiten:  KLIK HIER -> en ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

 

Tilburg, maart 2021
Erica Ritzema

 

 

 

 

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *