Activiteit 16 – Wat moet je doen?

Activiteit 15 – Routes volgen met beperkingen
22 maart 2021
Activiteit 17 – Waar ben ik langsgegaan?
26 maart 2021
Laat alles zien

Activiteit 16

Wat moet je doen?

Leerdoel:

De kinderen kunnen zich een beeld van een route vormen vanuit de eigen positie en vanuit de positie van een ander.

Waar?

In de speelzaal of in het lokaal.

Hoe?

Klassikaal of in kleine groepjes. Kan ook als tussendoortje. Herhaal de activiteiten regelmatig in kleine groepjes.

Observatiepunten:

 • Kan het kind zich een beeld vormen van een route vanuit de eigen positie?
 • Kan het kind zich een beeld vormen van een route vanuit de positie van een ander?

Materiaal:

 • afhankelijk van de opdrachten.

Toelichting bij de activiteit:

 Geef raadsels op. Deze raadsels moeten betrekking hebben op het doorkruisen van en zich oriënteren op zichtbare zaken in de ruimte. Let daarbij op de volgende zaken:

 • zorg dat de kinderen de hele ruimte kunnen overzien
 • maak de opdrachten niet te complex
 • laat onderstaande opdrachten individueel uitvoeren en bespreek die na met de groep
 • bedenk opdrachten en raadsels die zijn afgestemd op de ruimte die de kleuters kennen
 • let op: naast de moeilijkheid van ruimtelijk oriëntatie moet het kind ook moeilijke opdrachten kunnen onthouden. Laat voorafgaand aan de uitvoering daarom eerst de opdracht herhalen.

Onderstaande voorbeelden kun je gebruiken maar zul je moeten aanpassen aan je eigen lokaal:

 • Wat zie jij als je twee stappen vooruit loopt en dan naar links kijkt? Wat zie ik als ik dat doe?
 • Bij welk stuk van de muur kom jij uit als je vanaf jouw plaats alleen maar rechtdoor mag lopen? Waar kom ik uit als ik rechtdoor loop?
 • Hoe kun jij het snelst bij de (groene) muur komen?
 • Wat is voor jou de kortste weg naar de deur? Wat is voor mij de kortste weg naar de deur?
 • Waar moet je gaan staan als je het aquarium voor je ziet en de tafel achter je?”
 • Hoe kun je op je stoel gaan zitten, zodat je het wandrek ziet?

 

Telkens probeert het kind zich vooraf voor te stellen hoe hij de opdracht gaat uitvoeren. Laat hem/haar de opdracht herhalen en een voorspelling doen van het eindpunt.

 

Downloaden van alle activiteiten:  KLIK HIER -> en ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

 

 

Tilburg, maart 2021
Erica Ritzema

 

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *