Activiteit 11 – Moeder/vader zegt …

KLOSkennis: Ruimtelijke oriëntatie I (deel 2)
13 maart 2021
Activiteit 12 – Hoepeltje, hoepeltje op de grond …
16 maart 2021
Laat alles zien

DE EIGEN RUIMTE

Activiteit 11

Moeder/vader zegt …
 

Leerdoel:

De kinderen kunnen begrippen die posities aanduiden actief gebruiken (zoals binnen-buiten-links van-rechts van-onder-boven).

Waar?

In de speelzaal.

Hoe?

Dit is een klassikale activiteit. Let op: de kinderen hebben ruimte nodig zodat ze elkaar niet hinderen. Deze activiteit kan ook de afsluiting vormen van een gymles met hoepels.

Observatiepunten:

 • Kan het kind de genoemde begrippen correct gebruiken?
 • Kan het kind opdrachten uitvoeren waarin de genoemde begrippen worden gebruikt?

Materiaal:

 • voor elk kind een hoepel

 

Toelichting bij de activiteit:

 • Leg de hoepels verspreid door het lokaal. Vertel dat het heel warm is. Daarom heeft mama/papa de hele tuin vol zwembadjes gezet (de hoepels). Ieder kind gaat bij een hoepel staan. De kinderen moeten goed naar moeder/vader luisteren.
 • Speel de rol van vader/moeder. Mogelijke opdrachten zijn:
  • ga in je zwembad zitten
  • stap uit je zwembad
  • ga achter/ links van/ voor je zwembad staan
  • wijs het gras onder het zwembad aan
  • wijs de lucht boven het zwembad aan
  • spring over je zwembad heen
  • kruip rond het zwembad

Als de kleuters goed begrijpen hoe het spel gaat, mag een kleuter de vader/moeder zijn.

 • De kinderen leggen de hoepels in een grote kring. Geef dan opdrachten als:
  • ga buiten de kring staan
  • ga binnen de kring staan
  • ga in je zwembad staan
  • ga met een voet in je zwembad en met je andere voet in de kring staan
  • zet een stap naar links en stap in het zwembad van jouw buurman
  • zet een stap terug
  • zet een stap naar rechts en stap in het zwembad van je andere buurman
  • zet nu steeds weer een stapje verder tot je weer bij je eigen zwembad bent.
 • Laat ook nu weer kinderen de rol van vader/moeder spelen.
 • Speel als afsluiting een reactieoefening. Leg de hoepels weer verspreid door het lokaal. Geef snel achter elkaar opdrachten als:
  • spring in het zwembad
  • spring op het gras
  • spring uit het zwembad

Geef regelmatig meerdere keren achter elkaar dezelfde opdracht. Probeer zo de kinderen te ‘foppen’ zodat ze zich vergissen. Wie zich vergist, is af en moet aan de kant gaan zitten.

 

Downloaden van alle activiteiten:   -KLIK HIER -> ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

 

 

Tilburg, maart 2021
Erica Ritzema

 

 

 

 

 

 

 

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *