Activiteit 10 – De kruiwagen

Activiteit 9 – Allemaal marionetten
4 maart 2021
KLOSkennis: Ruimtelijke oriëntatie I (deel 2)
13 maart 2021
Laat alles zien

Activiteit 10

De kruiwagen

 

Leerdoel:

De kinderen kunnen bepaalde houdingen en bewegingen uitvoeren en aanwijzingen opvolgen waarin ruimte-oriënterende begrippen zijn opgenomen.

Waar?

In de speelzaal of op een gazon. Geef met een touw een startlijn aan die als begin- en eindpunt van elke opdracht kan dienen.

Hoe?

Het is verstandig om steeds twee kinderen van ongeveer gelijke grootte een tweetal te laten vormen.

Deze activiteit hoeft niet keurig per opdracht te worden afgewerkt. Er moet ruimte zijn voor mislukkingen en nieuwe pogingen. Jij loopt tijdens de activiteit rond en ondersteunt verbaal en non-verbaal.

Observatiepunten:

 • Kan het kind opdrachten uitvoeren waarbij het een bepaalde lichaamshouding of beweging moet uitbeelden (zoals ‘loop op je handen’)?
 • Kan het kind daarbij steeds correct de genoemde richting opvolgen (zoals ‘ga rechtsaf’).

Materiaal:

 • een lage mand of doos
 • blokjes of balletjes die kleuters gemakkelijk in één hand kunnen vasthouden.

 


Toelichting bij de activiteit
:

 • Verdeel je groep in tweetallen. Een kind van het duo gaat op handen en voeten staan, het andere kind pakt diens enkels vast. Benoem het kind dat op handen loopt als een kruiwagen.
 • Geef nu opdrachten waarbij zoveel mogelijk de volgende begrippen aan bod komen:
  links (af) – rechts (af) – rechtuit – vooruit – achteruit – naar het midden – opzij – naar de hoek – naar de overkant.
  Bijvoorbeeld:
  • loop met de kruiwagen recht vooruit naar de andere kant van de zaal. Daar mag je wisselen. Loop met de kruiwagen terug naar de start.
  • Loop met de kruiwagen door de zaal. Ga linksaf. Ga nu rechtsaf.
  • Loop met de kruiwagen voorzichtig achteruit (pas op dat het kind dat de enkels vast heeft, niet gaat trekken).
  • Loop met de kruiwagen zijwaarts.
  • (plaats in het midden van de zaal de mand of doos. Leg daar omheen de blokjes) Loop met de kruiwagen naar de mand. De kruiwagen neemt daar een blokje en doet dat in de mand. Dan moet je dus even op één hand blijven staan. Loop dan terug naar het begin.
 • Als je terug bent in de klas kun je de kinderen nog eens laten vertellen wat ze gedaan hebben om te zien of ze zo’n activiteit ook kunnen verwoorden.
 • Herhaal deze activiteit als tussendoortje in het lokaal met één duo. De kruiwagen gaat dan naar de deur, om de kring heen, gaat links af, etc.

 

 

Tilburg, januari 2021
Erica Ritzema

 

 

Downloaden Activiteit 10 – De kruiwagen

-> ga naar de ledensite van de WSK-kleuteronderwijs.

Onder redactie van: Hans Vermeer
Website/social media/vormgeving Lida Boonstra

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *