redactie

28 oktober 2018

KLOSkennis 12 – Jaarindeling

Aansluitend onderwijs gaat uit van actualiteiten die door ieder kind, ongeacht het milieu waaruit het afkomstig is, beleefd kunnen worden.
22 mei 2018

KLOSkennis 11 Kleuterkenmerken

Dit theoretische uitstapje heb ik geschreven op verzoek van mensen die zich op de inspiratiedag afvroegen waarom kleuters anders zijn.    
31 maart 2018

KLOSkennis 10 Knippen

8 maart 2018

KLOSkennis 9 Scheuren